Visst är läget viktigt!

Om Galären

Galärengruppen med kontor i Stockholm och Luleå är en företagsgrupp med inriktning på fastighetsområdet. Galären har ca 26 anställda och en balansomslutning på över 1 miljard kronor.

Galären i Stockholm är specialiserad på bland annat ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt. För fastighetsägare utreder vi och i förekommande fall rekommenderar hyresgäster att förvärva fastigheten de bor i till bostadsrätt. Sedan 1980-talet har vi medverkat vid över 400 bostadsrättsombildningar.

Galären i Luleå är specialiserad på förädling och förvaltning inom handel, industri, bostäder och samhällsbyggnad. Vi förvaltar för närvarande ca 140.000 m2 lokaler och ca 350 bostäder i den förnyade staden Luleå. Läs gärna vår senaste Årsredovisning här!

 

Galären i Luleå, telefon 0920-235151.
Galären i Stockholm, telefon 08-545 215 70.