Bostadsrättsombildningar

Galären medverkar som konsult/ombud vid ombildning av fastigheter till bostadsrätter bl a genom att:

 1. medverka till att hyresgästerna får till stånd en förening bland husets hyresgäster
 2. tillhandahålla lagerförening för att omgående kunna agera som bostadsrättsförening och inte "bara" en grupp hyresgäster
 3. ansvara för projektledningen och att tillhandahålla följande tjänster i samband härmed:
 • att bilda bostadsrättsförening och informera de boende om fördelar och skyldigheter med att bo i bostadsrätt
 • att ombesörja och bekosta den tekniska besiktning som är erforderlig för en ekonomisk plan
 • att förhandla pris och villkor med fastighetens ägare
 • att beräkna och sätta andelstal
 • att upprätta ekonomiska kalkyler för föreningen och de boende
 • att upprätta ekonomisk plan
 • att ombesörja och bekosta intygsgivning av ekonomisk plan
 • att medverka och vara föredragande vid föreningsstämmor och styrelsemöten
 • att upprätta kallelser och föra protokoll vid föreningsstämmor
 • att som projektledare driva hela ombildningsprocessen
 • att infordra offerter avseende såväl föreningens lån som medlemmars lån till insatser
 • att infordra offerter för förvaltning, fastighetsskötsel, städning och försäkring
 • att medverka vid upprättande av köpeavtal, likvidavräkning och köpebrev
 • att upprätta bostadsrättsavtal
 • att upprätta underlag för ansökan om lagfart

Välj en partner med kunskap och erfarenhet om Ni ska köpa Er fastighet och ombilda den till bostadsrätter!

Varje bostadsrättsombildning har sina unika omständigheter och förhållanden och har ofta hunnit olika långt i sina strävanden efter att kunna köpa sitt hus.

Det går därför inte i en allmän beskrivning som denna att lämna generella priser. Vi träffar gärna representanter för bostadsrättsföreningen för att diskutera föreningens situation och möjligheter att förvärva sitt hus och ombilda det till bostadsrätt.

Galären kan även tillhandahålla en så kallad lagerförening så att hyresgästerna omgående kan starta upp med en bostadsrättsförening som part i en diskussion med fastighetsägaren.

För tillhandahållande av lagerförening uttages ett fast pris om 9.000 kronor exklusive moms vilket inkluderar medverkan vid omregistrering av ny styrelse och nytt namn.