Fastighetsägaruppdrag

AB Galären åtar sig att för fastighetsägares räkning utreda och i förekommande fall rekommendera att hyresgästerna i fastigheten erbjudes förvärva fastigheten för att ombilda den till bostadsrätt.

Det brukar vara en bättre affär för en fastighetsägare att låta hyresgästerna få ta ställning till om man vill förvärva sin fastighet för att ombilda den till bostadsrätt än att antingen behålla fastigheten eller att avyttra den på annat sätt.

Ett typuppdrag består av följande steg:

  • Via boendekalkyler uppskatta det pris en bostadsrättsförening bör vara villig att betala
  • Utarbeta en försäljningspromemoria avseende fastigheten som enbart är riktad som ett erbjudande till de boende
  • Kontakta de boende för att se om intresse finnes för en ombildning och att i förekommande fall informera dem hur de måste gå till väga
  • Vara säljarens ombud i de frågor han önskar
  • Upprätta/kontrollera köpehandlingen

Galären verkar bl a som ombildningskonsult och har medverkat i fler än 400 bostadsrättsombildningar. I merparten av våra uppdrag har vi företrätt bostadsrättsföreningar vid förhandling och genomförande. I de fall där vi företräder fastighetsägaren har vi stor fördel av att vi vet hur hyresgästerna ser på ett friköpande av sin fastighet för att ombilda den till bostadsrätt.

Fastighetsägare är välkomna att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion, telefon 08-545 215 70 eller carl.erik.tahlin@galaren.se