Länkar

Här finner ni diverse länkar som kan komma till nytta vid en bostadsrättsombildning.

Bolagsverket
Blanketter för registrering av bostadsrättsföreningen m.m.

Bostadsrättslagen
Samäganderättslagen
Ombildningslagen
Skatteverket