Personal Stockholm.

Galären Stockholm samarbetar med en lång rad experter och underleverantörer. Vi har en liten effektiv organisation för att kunna arbeta kostnadseffektivt och projektorienterat.

 

Carl Erik Tåhlin
Jur.kand.
VD AB Galären samt konsult vid bostadsrättsombildningar.
carl.erik.tahlin@galaren.se
Ellinor Öhman
Civ.ing., lantmäteri/fastighetsekonomi
Konsult vid bostadsrättsombildningar.
ellinor.ohman@galaren.se

Louise Tåhlin 
Civ.ek.
Administration/Ekonomi
Konsult vid bostadsrättsombildningar.
louise.tahlin@galaren.se

Cecilia Tåhlin (tjänstledig)
Jur.kand.
Konsult vid bostadsrättsombildningar.
cecilia.tahlin@galaren.se